Què és l’entrada al diari si una empresa paga dividends amb efectiu?

Una empresa pot emetre dividends en accions de dues maneres. Els dividends es poden concedir en un valor igual d’accions addicionals o com a pagament en efectiu directament als accionistes. La comptabilitat de meritació requereix que reconegueu el passiu pels pagaments en efectiu durant el període en què es declara el dividend, fins i tot si el pagament no s’emet fins al següent període comptable. És essencial entendre com registrar els pagaments de dividends en efectiu per mantenir exactes els vostres informes financers, inclosos els informes sobre el patrimoni net.

1

Determineu el valor total del dividend a partir de la declaració. Per exemple, si la declaració de dividend és igual a 0,35 dòlars per acció, multipliqueu-la pel nombre total d’accions d’accions ordinàries pendents. Un dividend de 0,35 dòlars per acció en 200.000 accions en circulació equival a un pagament total de dividends de 70.000 dòlars.

2

Registre l’entrada del diari per reconèixer la declaració de dividends quan es faci l’anunci. Els pagaments de dividends redueixen els ingressos retinguts de la companyia, de manera que es carrega el compte de balanç dels ingressos retinguts pel valor del pagament total de dividends. Reconeix el passiu del pagament del dividend pendent amb un crèdit a un compte de balanç de dividends a pagar.

3

Ajusteu el compte de responsabilitat civil quan s’emet el pagament. Aquesta entrada reconeix la reducció en efectiu i la despesa del pagament en si. Carregueu el compte de dividends a pagar per l'import del pagament del dividend per reduir el passiu. Acrediteu el compte en efectiu pel mateix import per reconèixer el pagament.

Missatges recents