Definició d'estil de lideratge solidari

El lideratge solidari és una referència a un estil de lideratge particular per a les empreses. A mesura que els estils de gestió es van fer més complexos als anys setanta i vuitanta, es van començar a desenvolupar teories. Les empreses van començar a mirar no només les tècniques de gestió, sinó els diferents tipus de líders que es troben en els negocis i en quines categories es trobaven aquests líders.

A la dècada de 1990, conceptes com el lideratge solidari havien estat àmpliament acceptats. El lideratge de suport és un estil orgànic i sensible emocionalment; com altres estils, és especialment útil en determinades circumstàncies, però l’empresa ha d’adoptar una cultura que afavoreixi aquests estils perquè siguin efectius.

Comprendre el lideratge solidari

En el lideratge solidari, el gerent no està tan interessat en donar ordres i gestionar tots els detalls com en donar als empleats les eines que necessiten per treballar ells mateixos. Tot i que la delegació és una part vital del lideratge solidari, els directius no només assignen tasques i després reben els resultats. En lloc d'això, treballen les tasques amb els empleats per millorar les habilitats i el talent fins que el gerent no hagi de preocupar-se que una tasca es faci correctament i que l'empleat estigui plenament autoritzat en una àrea determinada.

Emocions, formació i temps

Els estils de lideratge solidaris es defineixen pel seu enfocament a les emocions, l’entrenament i el temps. Els líders solidaris escolten atentament els seus empleats i els ajuden a afrontar l’estrès i les personalitats conflictives d’altres empleats. Això requereix empatia i un grau de sensibilitat difícil d’assolir per a alguns gestors.

Els líders que donen suport donen formació als empleats per tractar ells mateixos els problemes, segons sorgeixin, confiant en el gerent quan sigui necessari, però tractant els problemes ells mateixos tant com sigui possible. Això requereix una important inversió de temps per part del líder.

Comprendre la vostra cultura empresarial

Els estils de lideratge solidaris no són propicis per a tots els entorns empresarials. Per a una empresa amb un estil organitzatiu pla i empleats que necessiten ser creatius i gestionar els projectes per si mateixos, un lideratge solidari pot ajudar l’empresa a assolir els seus objectius. Però per a empreses més burocràtiques, on les tasques són senzilles i senzilles, la gestió de suport pot acabar sent una pèrdua de temps. Els aspectes de coaching i formació de l’estil poden perdre el temps per a aquestes empreses i interrompre el procés de presa de decisions acceptat si els empleats prenen una iniciativa irresponsable.

Dependència del suport en totes les formes

La teoria del lideratge admet la necessitat d'un lideratge solidari en gairebé tots els tipus d'estil, almenys en certa quantitat. Cap líder, independentment de la seva personalitat, pot renunciar completament a l’estil de suport, ignorant totes les preocupacions dels empleats i ordenant tots els detalls. Es requereix un nivell de consideració i cura per a tots els nivells i activitats de gestió.

Missatges recents