Com es calcula el "salari brut" de cada empleat mitjançant una fórmula

L’ús de fórmules a Microsoft Excel és un mètode fiable per calcular la nòmina del vostre negoci. Microsoft Excel conté més de 300 fórmules integrades per ajudar a la producció d’un full de treball funcional. La funció "IF" és una prova lògica que avalua si es compleix una determinada condició i retorna un valor d'acord amb les condicions. Mitjançant la funció "SI" del full de treball, podeu avaluar les hores d'un empleat, determinar el nombre d'hores extres i calcular el salari brut de l'empleat.

 1. Obriu un full de càlcul de Microsoft Excel

 2. Obriu un full de càlcul de Microsoft Excel.

 3. Introduïu els noms dels empleats

 4. Feu clic a la cel·la "A1" i escriviu "Empleat". Premeu la tecla "Retorn". Feu clic a la cel·la "A2" i escriviu el nom del primer empleat. Continueu introduint el nom de cada empleat a la columna A.

 5. Introduïu els números d'identificació dels empleats

 6. Feu clic a la cel·la "B1" i escriviu "Identificador d'empleat". Premeu "Retorn". Feu clic a la cel·la "B2" i escriviu l'identificador d'empleat del primer empleat. Continueu introduint la identificació de cada empleat a la columna B.

 7. Introduïu les tarifes per hora dels empleats

 8. Feu clic a la cel·la "C1" i escriviu "Tarifa horària". Premeu la tecla "Retorn". Feu clic a la cel·la "C2" i escriviu la tarifa horària del primer empleat. Continueu introduint la tarifa horària de cada empleat a la columna B.

 9. Introduïu les hores totals dels empleats

 10. Feu clic a la cel·la "D1" i escriviu "Total hores". Premeu la tecla "Retorn". Feu clic a la cel·la "D2" i escriviu les hores totals del primer empleat. Continueu introduint les hores totals de cada empleat a la columna C.

 11. Mostra l’horari habitual dels empleats

 12. Feu clic a la cel·la "E1" i escriviu "Hores regulars". Premeu la tecla "Retorn". Feu clic a la cel·la "E2" i escriviu "= IF (D2> 40,40, D2)." Premeu la tecla "Retorn". Aquesta fórmula indica a Excel que només mostri l’horari habitual de l’empleat.

 13. Copieu la fórmula per a cada empleat

 14. Feu clic a la cel·la "E2" i col·loqueu el ratolí a l'extrem inferior dret de la cel·la. El punter del ratolí canvia a un signe "+". Feu clic a la cantonada de la cel·la "E2" i arrossegueu el ratolí per copiar la fórmula de cada empleat.

 15. Multiplicar les hores regulars per tarifa horària

 16. Feu clic a la cel·la "F1" i escriviu "Salari regular". Premeu "Retorn". Feu clic a la cel·la "F2" i escriviu "= E2 * C2" a la cel·la. Premeu la tecla "Retorn". Aquesta fórmula multiplica les hores habituals de l’empleat per la seva tarifa horària.

 17. Copieu la fórmula per a cada empleat

 18. Feu clic a la cel·la "F2" i col·loqueu el ratolí a l'extrem inferior dret de la cel·la. El punter del ratolí canvia a un signe "+". Feu clic a la cantonada de la cel·la "F2" i arrossegueu el ratolí per copiar la fórmula de cada empleat.

 19. Visualització d'hores superiors a 40

 20. Feu clic a la cel·la "G1" i escriviu "Hores extraordinàries". Premeu "Retorn". Feu clic a la cel·la "G2" i escriviu "= IF (D2> 40, D2-40," 0 ")" a la cel·la. Premeu la tecla "Retorn". Aquesta fórmula avalua les hores totals de l’empleat i només mostra més de 40 hores. Si l’empleat té menys de 40 hores, la cel·la mostra un "0".

 21. Copieu la fórmula per a cada empleat

 22. Feu clic a la cel·la "G2" i col·loqueu el ratolí a l'extrem inferior dret de la cel·la. El punter del ratolí canvia a un signe "+". Feu clic a la cantonada de la cel·la "G2" i arrossegueu el ratolí per copiar la fórmula de cada empleat.

 23. Multiplicar les hores extraordinàries per la tarifa de les hores extraordinàries

 24. Feu clic a la cel·la "H1" i escriviu "Salari de l'hora extra". Premeu la tecla "Retorn". Feu clic a la cel·la "H2" i escriviu "= (C2_1.5) _G2" a la cel·la. Premeu "Retorn". Aquesta fórmula multiplica les hores extres de l’empleat per la taxa de temps i mitja de les hores extraordinàries generals.

 25. Copieu la fórmula per a cada empleat

 26. Feu clic a la cel·la "H2" i col·loqueu el ratolí a l'extrem inferior dret de la cel·la. El punter del ratolí canvia a un signe "+". Feu clic a la cantonada de la cel·la "H2" i arrossegueu el ratolí per copiar la fórmula de cada empleat.

 27. Afegiu el sou regular i les hores extres

 28. Feu clic a la cel·la "I1" i escriviu "Salari brut". Premeu "Retorn". Feu clic a la cel·la "I1" i escriviu "= H2 + F2" a la cel·la. Premeu la tecla "Retorn". Aquesta fórmula afegeix el salari habitual de l’empleat i les hores extres.

 29. Copieu la fórmula per a cada empleat

 30. Feu clic a la cel·la "I2" i col·loqueu el ratolí a l'extrem inferior dret de la cel·la. El punter del ratolí canvia a un signe "+". Feu clic a la cantonada de la cel·la "I2" i arrossegueu el ratolí per copiar la fórmula de cada empleat.

 31. Formateu les cel·les a dòlars

 32. Feu clic a la cel·la "C2" i arrossegueu el ratolí per ressaltar la tarifa horària de cada empleat. Feu clic a la pestanya "Inici" i feu clic al signe "$" al grup "Número" per formatar les cel·les perquè incloguin un signe de dòlar i augmenteu el nombre fins a dos decimals. Apliqueu aquest format als imports en dòlars de la columna "F", "H" i "I."

 33. Apliqueu el format a les cel·les

 34. Feu clic a la cel·la "A1" i arrossegueu el ratolí a la cel·la "I1". Feu clic a la pestanya "Inici" i feu clic al signe "B" al grup "Tipus de lletra" per aplicar un format en negreta a les cel·les.

 35. Consell

  Si un empleat és un empleat salarial i no té una tarifa horària ni rep hores extraordinàries per hores treballades més de 40 anys, escriviu l'import salarial de l'empleat a la columna "F."

Missatges recents