Com s’utilitza l’horari laboral per calcular un salari

Si coneixeu la tarifa horària raonable per al vostre empleat, és senzill calcular un salari anual. Aquest tipus de càlcul és especialment útil quan es converteix un assalariat per hora en una posició assalariada. També és útil quan esteu pensant en passar un contractista independent (normalment pagat per hores) a una posició assalariada amb la vostra empresa.

Motius del càlcul salarial

Hi ha diversos motius pels quals és possible que hàgiu de convertir un empleat en una feina assalariada. Si contracteu els serveis d'un contractista independent per obtenir la condició d'empleat, voleu tenir en compte el que actualment pagueu al consultor per hora, de manera que pugueu determinar un salari anual. O bé, si teniu un empleat a temps parcial que passa a una posició assalariada a temps complet, primer heu de tenir en compte la tarifa horària a temps parcial, de manera que pugueu calcular el nou import assalariat de l’empleat.

Consideracions importants sobre la conversió horària a salari

És imprescindible revisar la Llei d’estàndards laborals justos (FLSA) cada vegada que converteix un empleat per hora en salari assalariat. Hi ha lleis federals que regulen la classificació dels assalariats. La majoria dels empleats assalariats estan exempts de les regulacions del govern sobre pagues extraordinàries, i el simple fet de convertir-se en un salari per hora a una base salarial no significa que aquest empleat es consideri automàticament exempt de rebre pagues per hores extraordinàries.

Determineu les hores treballades

Si esteu convertint un empleat a temps parcial en una posició assalariada a temps complet, el primer pas és determinar les hores treballades a la setmana en el seu horari actual. Molts empleats a temps parcial realment treballen a mitja jornada, cosa que normalment significa aproximadament 20 hores setmanals. En la majoria de les indústries, l’ocupació a temps complet significa 40 hores setmanals. Per a aquest exemple, suposem que esteu convertint el vostre empleat a pagar a temps parcial en un horari setmanal de 20 hores a temps parcial a una setmana de 40 hores a temps complet.

Confirmeu la tarifa horària actual de l’empleat

Per a un empleat a temps parcial, la seva tarifa horària pot ser lleugerament superior a la taxa equivalent a temps complet, ja que molts empleats a temps parcial no reben beneficis, com ara el descans lliure i la cobertura de l'assegurança. Com a exemple, un empleat a temps parcial que guanya 50,00 dòlars per hora pot ser que no rebi la mateixa tarifa horària en una posició assalariada a temps complet perquè l’empresari ha de cobrir els costos de les prestacions.

No obstant això, per facilitar la matemàtica, suposem una simple conversió de la tarifa horària de les hores a temps parcial al salari a temps complet. Dit això, basat en el cost de la prestació de beneficis per part de l’empresari, es recomana que en parleu amb l’especialista en compensacions i avantatges abans de proposar l’import salarial al vostre empleat.

El Departament de Treball dels Estats Units, Bureau of Labor Statistics (BLS), va informar el desembre de 2017 que els costos dels beneficis del sector privat per als beneficis ascendeixen aproximadament al 30 per cent dels salaris. Això significa que si pagueu a un empleat 25,00 dòlars per hora, el vostre cost total per contractar aquesta persona és de 32,50 dòlars per hora; els 7,50 dòlars addicionals per hora cobreixen avantatges com ara llicències retribuïdes, paga complementària, cobertura d’assegurança, administració del pla de jubilació i requisits legals per als empresaris. com ara les despeses d’assegurança d’indemnització dels treballadors i les cotitzacions de l’assegurança d’atur.

Calculeu les hores anuals i la tarifa horària

Suposant que l’empleat realment es converteixi en una setmana de 20 hores a una setmana de 40 hores, bàsicament podeu duplicar el que realitza actualment per arribar a un salari anual. Per aclarir-se, però, 1.040 és el nombre total d’hores que treballa aquest empleat a temps parcial durant l’any. Per als empleats a jornada completa, el nombre d'hores anuals és de 2.080 a 52 setmanes multiplicat per 40 hores a la setmana.

El càlcul directe del sou per hora a la paga anual és, per tant, de 2.080 hores multiplicat per la tarifa horària de l’empleat. Per exemple, un empleat que guanya 25,00 dòlars per hora i que treballa 20 hores a la setmana, guanya 26.000 dòlars anuals. Convertir aquell empleat a temps parcial a un lloc assalariat a temps complet a la mateixa tarifa horària significaria que li pagueu 52.000 dòlars anuals, és a dir, 25,00 dòlars per hora per 2.080 hores treballades a l’any.

Missatges recents