Objectius principals de la gestió financera

La gestió financera és un procés que permet a una empresa planificar, dirigir, organitzar, controlar i controlar els seus recursos i esdeveniments actuals i futurs. Implica aplicar els principis bàsics de la gestió en activitats financeres com ara compres, vendes, ampliació de capital, valoració d’inventari, informació financera i distribució de beneficis.

Una organització empresarial té una naturalesa orgànica i el seu creixement amb èxit depèn de l’eficiència financera de les operacions i les estratègies. Per tant, els objectius principals de la gestió financera es basen tant en activitats a curt termini com a llarg termini que busquen maximitzar la creació de valor a partir dels recursos financers escassos.

Difusió oportuna d'informes

La difusió puntual de la informació financera mensual, trimestral i anual a les parts interessades internes i externes és un objectiu important de la gestió financera. Assegura que la informació financera es prepara d’acord amb els principis comptables i les Normes Internacionals d’Informació Financera. Això proporciona als grups d'interès interns, és a dir, propietaris i empleats, informació fiable sobre el rendiment i la rendibilitat del negoci. Els informes financers proporcionen als proveïdors la informació que necessiten per determinar l'estabilitat del negoci i permeten al govern examinar les obligacions fiscals del negoci.

Objectius de planificació de la gestió financera

Els plans i previsions financeres tenen com a objectiu facilitar l’eficiència en les activitats actuals i futures del negoci. El procés de planificació busca fer coincidir les activitats operatives i d’inversió de l’organització amb les seves capacitats globals de fluxos d’efectiu. Les projeccions de fluxos de caixa actuals i futures determinen l’abast dels plans a curt i llarg termini del negoci. Aquest objectiu garanteix que s’obtinguin fons suficients a temps i que s’assignin a diferents activitats comercials.

La planificació financera també garanteix que el negoci participi en inversions rendibles a llarg termini. Per exemple, el pressupost de capital analitza la viabilitat financera i la rendibilitat dels actius a llarg termini abans d’adquirir-los.

Gestió de riscos

La gestió de riscos és un dels objectius molt importants de les finances empresarials, ja que afecta una de les barres baixes de l'empresa. La gestió financera prescriu les mesures de contingència adequades per als riscos operatius i estratègics. Les assegurances i els sistemes automatitzats de gestió financera ajuden els empresaris i els empleats a prevenir o reduir els riscos de robatori, frau i malversació. Els processos d'auditoria interna i externa també milloren la detecció de fraus i altres formes de males pràctiques financeres.

Exercici de controls

La funció de gestió financera exerceix controls interns sobre els recursos financers. Com a tal, l'objectiu principal dels gestors financers és l'ús eficient i l'assignació de recursos a tota l'organització, segons informa la London School of Business and Finance. Posar en marxa controls interns, com ara qui pot acceptar i ingressar diners o adjudicar contractes de proveïdor, millora el control de les transaccions financeres per evitar que els empresaris o els empleats infringeixin els principis financers o soscavin la transparència. L'objectiu de millorar els controls financers interns es persegueix mitjançant la supervisió del personal directiu financer superior i dels auditors interns.

El no exercir controls financers interns podria comportar conseqüències sense precedents per al negoci, com va ser el cas dels escàndols d’informació financera d’Enron, Tyco i WorldCom a principis de la dècada de 2000.

Missatges recents