Com perjudica un empresari una denúncia EEOC?

Quan la Comissió federal per a la igualtat d’oportunitats laborals (EEOC) rep una denúncia segons la qual un empresari va discriminar il·legalment els seus treballadors, és possible que aquest empresari pugui fer un viatge dur. Els mesos posteriors poden comportar sol·licituds d'informació oficials que requereixen molt de temps, investigacions intrusives, grans factures legals, publicitat negativa i, si es manté la denúncia, danys costosos.

El treball terrestre de l’EEOC

L’EEOC investiga queixes de discriminació per raça, color, origen nacional, religió, sexe, edat i discapacitat. En general, només els empresaris amb 15 o més empleats estan sotmesos a supervisió de l'EEOC. Qualsevol empleat pot presentar una denúncia de l'EEOC, no només aquells que han estat víctimes de discriminació.

Procediment d'inspecció

Independentment de si una denúncia de l'EEOC té mèrit, l'empresari haurà d'invertir temps, esforç i, de vegades, diners per fer-hi front. Quan un treballador presenta una denúncia, l'EEOC notifica a l'empresari i li demana una "declaració de posició" en què ofereixi el seu costat de la història. L’EEOC fa un seguiment amb una sol·licitud formal perquè l’empresari subministri documents i altra informació rellevant per al cas, com ara còpies de les polítiques de recursos humans de la companyia i fitxers de personal.

El personal de l’EEOC també pot visitar el lloc de treball, cosa que la pròpia agència reconeix que pot perjudicar les operacions de l’empresa. Mentre estiguin a l’obra, el personal pot demanar a l’empresari que faci que els empleats estiguin disponibles per a entrevistes. L'empresari pot dir que no, però l'EEOC encara pot contactar-hi fora de la feina, sense el coneixement ni el permís de l'empresari.

Un procediment d'investigació típic

Tota aquesta activitat fins ara és simplement informació; l'EEOC utilitzarà la informació que aparegui per determinar si la denúncia mereix una nova acció. Si és així, es passa a una investigació formal que permetrà gastar més temps i diners. Els investigadors tenen l'autoritat per citar documents de l'empresa, prohibir a l'empresari la destrucció de qualsevol tipus de document sense permís i obligar els empleats a presentar declaracions.

L’EEOC diu que la investigació típica dura sis mesos. Si l’empresari ja no té un advocat implicat en el cas, en necessita un per assessorar la direcció dels seus drets i responsabilitats. Robin Shea, soci de la firma nacional d’advocats laborals Constangy Brooks & Smith, diu que els empresaris que operen sense advocat poden convertir fins i tot una queixa aparentment trivial en una investigació important en admetre involuntàriament que s’ha produït una violació o proporcionar massa informació.

Mediació o litigi costós

És possible que un empresari pugui evitar una investigació formal de l'EEOC acordant intentar resoldre l'assumpte mitjançant la mediació o resolent la queixa. Si ho feu, probablement vincularà l’empresari a canviar les seves polítiques i procediments i és possible que l’empresari hagi de compensar els empleats que es van queixar. Però l’empresari no ha d’admetre cap culpabilitat ni responsabilitat, i els acords poden romandre confidencials.

Si l’empresari no vol mediar o si l’EEOC conclou que el cas és massa greu per a la mediació, l’EEOC pot demandar l’empresari. Fins i tot si l’EEOC decideix no demandar (ni prendre cap mesura), els empleats que van presentar la denúncia es reserven el dret a demandar. Independentment de si l'EEOC o el treballador demanden, el litigi significa no només una despesa legal considerable per a l'empresari, sinó també una mala publicitat.

Sancions i indemnitzacions

Les sancions per una denúncia de l'EEOC, ja sigui resolta mitjançant mediació, resolució o litigi, comencen per proporcionar ajuda als treballadors que han patit discriminació. Això inclou pagar els salaris endarrerits dels treballadors, restablir-los o fins i tot promocionar-los, segons la naturalesa de la denúncia. Es pot condemnar als empresaris a pagar les despeses judicials i judicials dels denunciants. Les coses empitjoren si el cas passa a judici i l’empresari perd.

El tribunal pot atorgar danys compensatoris i punitius als empleats que van presentar la denúncia. Aquests danys es limiten a 50.000 dòlars per persona quan l’acusat és un empresari de 15 a 100 empleats; 100.000 dòlars per a empresaris amb entre 101 i 200 empleats; 200.000 dòlars per a 201 a 300 empleats; i 300.000 dòlars per a més de 300 treballadors. No obstant això, en els casos de discriminació per edat i de discriminació per sexe en la remuneració, els danys i perjudicis es limiten a un import igual al salari perdut dels empleats reclamants.

Missatges recents