Com es calcula l'impost sobre vendes i ús a Geòrgia

Geòrgia imposa un impost estatal sobre les vendes i l'ús a la majoria de productes i serveis comprats a l'estat. A més, els comtats de Geòrgia també imposen un impost sobre vendes i ús separat sobre productes i serveis. Podeu calcular manualment l'import d'aquest impost sobre vendes i ús si coneixeu el preu del producte i les taxes fiscals actuals cobrades per l'estat i el comtat corresponent.

1

Determineu el preu de compra del producte o servei subjecte a l’impost sobre vendes i ús de Geòrgia. Per exemple, suposem que un producte costa 100 dòlars.

2

Afegiu les taxes actuals de vendes i d’ús de l’estat i del comtat de Geòrgia aplicables a la ubicació de venda del producte o servei. Per exemple, l'impost estatal és del 4 per cent i suposa que l'impost del comtat aplicable al lloc de venda és del 3 per cent; 4 + 3 = 7 per cent.

3

Multipliqueu el preu de compra per l’estat més els impostos sobre vendes i ús del comtat, expressats en percentatge. Seguint el mateix exemple, $ 100 x. 07 = $ 7. Aquesta xifra representa l'impost sobre vendes i ús de Geòrgia per a la compra.

Missatges recents