Avantatges i desavantatges dels mètodes de previsió de producció i gestió d’operacions

Les organitzacions utilitzen mètodes de predicció de producció i gestió d’operacions per implementar estratègies de producció. La previsió implica utilitzar diversos mètodes diferents d'estimació per determinar possibles resultats futurs per a l'empresa. La planificació d’aquests possibles resultats és la tasca de la gestió d’operacions. A més, la gestió d’operacions implica la gestió dels processos necessaris per fabricar i distribuir productes. Els aspectes importants de la gestió d’operacions inclouen la creació, desenvolupament, producció i distribució de productes per a l’organització.

Avantatges de la previsió

Una organització utilitza una varietat de models de predicció per avaluar els possibles resultats de l’empresa. Els mètodes utilitzats per una organització individual dependran de les dades disponibles i de la indústria en què opera l'organització. L’avantatge principal de la previsió és que proporciona a l’empresa informació valuosa que l’empresa pot utilitzar per prendre decisions sobre el futur de l’organització. En molts casos, la previsió utilitza dades qualitatives que depenen del criteri dels experts.

Desavantatges dels models de previsió

No és possible pronosticar amb precisió el futur. A causa de la naturalesa qualitativa de la previsió, un negoci pot arribar a situacions diferents en funció de la interpretació de les dades. Per aquest motiu, les organitzacions no haurien de confiar mai al 100% en cap model de predicció. No obstant això, una organització pot utilitzar efectivament models de predicció amb altres eines d’anàlisi per proporcionar a l’organització la millor informació possible sobre el futur. Prendre una decisió sobre una mala previsió pot provocar una ruïna financera per a l'organització, de manera que una organització mai no ha de basar les decisions únicament en una previsió.

Avantatges de la gestió d’operacions

La gestió d’operacions pot ajudar a una organització a implementar objectius estratègics, estratègies, processos, planificació i control. Un dels focus principals de la gestió d’operacions és gestionar eficaçment els recursos d’una organització de manera que l’organització pugui maximitzar el potencial dels productes o serveis produïts o oferts per l’empresa. Depenent de l’organització, la gestió d’operacions pot incloure la gestió de recursos humans, materials, informació, producció, inventari, transport, logística, compres i adquisicions.

Inconvenients de la gestió d’operacions

La gestió de les operacions depèn de molts components diferents de l’organització que treballin junts per aconseguir l’èxit. Fins i tot si la gestió d’operacions implementa un pla eficaç, si la gestió d’operacions no realitza el pla correctament, el pla probablement fracassarà. Dins d’una organització, sovint es produeixen errors durant la cadena d’esdeveniments, des de la fabricació fins a la venda. Per tant, la gestió d’operacions requereix la coordinació de les funcions d’operació, màrqueting, finances, comptabilitat, enginyeria, sistemes d’informació i recursos humans per tenir èxit a l’organització. Això suposa el principal desavantatge de la gestió d’operacions, ja que si els components individuals d’una organització no funcionen bé junts, la gestió d’operacions tindrà un èxit limitat a l’organització.

Missatges recents