Què és la gestió de la qualitat en l'atenció sanitària?

No és fàcil per als pacients saber si reben una atenció de qualitat del seu metge. Fins i tot els professionals mèdics no sempre poden jutjar-ho. La gestió de la qualitat de l’assistència sanitària permet mesurar els beneficis per a la salut del treball de metges i hospitals i millorar els resultats dels pacients.

Consell

La gestió de la qualitat de l’assistència sanitària permet reduir els errors i millorar l’atenció al pacient. La seguretat i l’eficàcia del tractament són dues de les mesures de qualitat més importants.

El repte de mesurar la qualitat

El lloc web Health Catalyst explica que la gestió de la qualitat en l'assistència sanitària és més difícil que en les empreses on les mètriques són més rutinàries, com ara el nombre de ginys fets per hora o els ingressos per vendes per trimestre. En assistència sanitària, diferents pacients poden tenir problemes molt diferents, fins i tot en una especialitat com ara OB-GYN o oncologia. Les solucions a les condicions dels pacients han de ser adaptades individualment i no produïdes en massa.

Malgrat això, la qualitat de l'assistència sanitària es mesura, segons Tefen Management Consulting. És el grau en què els programes, les polítiques, els serveis i la investigació produeixen bons resultats assistencials i condueixen a condicions en què les persones poden mantenir-se sanes. El Centre Nacional d'Informació sobre Biotecnologia (NCBI) descriu la gestió de la qualitat de l'atenció sanitària com una estratègia o estratègies que satisfan les necessitats dels clients de la indústria, els pacients.

La indústria sanitària va pensar inicialment en la gestió de la qualitat en termes d’indicar a metges i infermeres què fer i com fer-ho. Ara la indústria ho veu com una perspectiva més àmplia sobre el procés d’atenció. Qualsevol interacció pacient / professional implica múltiples procediments i processos. La seva gestió permet millorar els resultats dels pacients.

Obstacles a la gestió de la qualitat

Tots els metges, infermeres o administradors de l’hospital volen que el tractament i les interaccions dels pacients siguin de primera qualitat, però no passa automàticament. Tant si voleu una gestió del control de qualitat a un hospital, un consultori mèdic o una clínica ambulant, Tefen identifica les mateixes barreres que apareixen una i altra vegada:

 • L’organització no té una bona política per informar d’errors. El procés d'informes sovint requereix molt de temps i els empleats anul·len alguns errors com a paritat del curs i no val la pena explicar-ho a ningú.
 • La manca de confidencialitat fa que el personal sigui reticent a admetre errors.
 • En lloc de buscar la causa arrel d’un error i solucionar-lo, les organitzacions es conformen amb castigar a qui l’hagi fotut. Això fa que els empleats siguin encara menys disposats a denunciar els seus errors.
 • La medicina moderna implica molt treball en equip, col·laboració i comunicació. La gestió de la qualitat sovint passa per alt la manera com interactuen diferents persones o departaments i els possibles problemes que hi ha.
 • Intentar solucionar problemes pot crear un conjunt gran, complicat i pesat de noves regles.

Un problema encara més gran es produeix quan les organitzacions esperen fins que alguna cosa no funciona i després busquen solucions. Tot i que és necessari analitzar els errors i les seves causes després que passi alguna cosa dolenta, també és essencial ser proactiu i solucionar els punts febles abans que es produeixi un desastre.

Sis normes importants

L'Agència per a la Recerca i la Qualitat Sanitàries (AHRQ) afirma que el paper d'un gestor de qualitat en un hospital o qualsevol altra organització sanitària és més eficaç quan es centra en sis qüestions clau:

 • Seguretat del pacient. L’atenció mèdica ha de fer que els pacients siguin més sans i no els causin danys.
 • Eficàcia. Oferir serveis que beneficiïn el pacient. No retingueu els serveis que necessiten i no apliqueu tractaments que no marquin la diferència.
 • Atenció centrada en el pacient. Les preferències, les necessitats i els valors del pacient han de guiar totes les decisions clíniques.
 • Puntualitat. Els retards poden ser perjudicials. Reduir-los beneficia els pacients.
 • Eficiència. La qualitat augmenta si no malgasteu equips, subministraments, energia ni idees.
 • Equitatiu. Independentment de la classe, el gènere, l’ètnia o altres característiques personals del pacient, la qualitat de l’atenció hauria de ser la mateixa.

L’eficàcia i la seguretat dels tractaments són particularment importants. Prioritzar la gestió de la qualitat en aquestes àrees dóna els millors resultats.

Missatges recents