Com es calculen les vendes mitjanes diàries

Els ingressos per vendes representen els diners que una empresa genera amb la venda de productes i serveis, amb els quals ha de pagar les despeses d’explotació i els creditors. L’augment de les vendes pot ajudar a una empresa a assolir una posició competitiva a la seva indústria, mentre que la disminució de les vendes pot fer que una empresa busqui noves fonts d’ingressos. Tot i que el vostre negoci pot generar quantitats de vendes diferents en diferents èpoques de l'any, podeu calcular les vendes diàries mitjanes per ajudar-vos a suavitzar aquestes diferències i proporcionar una xifra amb la qual podeu comparar-la amb períodes diferents.

Consell

Dividint les vendes totals en un període determinat pel nombre de dies del mateix període per calcular les vendes mitjanes diàries.

  1. Determineu les vendes anuals

  2. Determineu la quantitat de vendes que ha generat el vostre negoci durant un període comptable per al qual voleu calcular les vendes diàries mitjanes. Per exemple, suposem que la vostra empresa va generar 40.000 dòlars en vendes anuals l'any passat.

  3. Ara és una divisió simple

  4. Dividiu les vendes generades durant el període comptable pel nombre de dies del període per calcular les vendes mitjanes diàries. A l'exemple, dividiu les vendes anuals de 40.000 dòlars per 365 per obtenir 109,59 dòlars de vendes diàries mitjanes.

  5. Compareu contra períodes de temps

  6. Compareu les vendes diàries mitjanes de diferents períodes comptables i compareu-les amb altres mètriques, com ara les despeses diàries mitjanes per avaluar el rendiment de la vostra empresa. Si el vostre negoci no manté ni fa créixer les vendes diàries mitjanes, identifiqueu les àrees que heu de millorar per augmentar-ne el nombre. Per exemple, si les vendes diàries mitjanes augmenten de 90 a 110 dòlars, és possible que la vostra empresa augmenti la seva quota de mercat.

  7. Consell

    També podeu calcular i comparar les vendes mitjanes diàries de diferents divisions o ubicacions de botigues per identificar zones de fortalesa i debilitat.

Heu d’automatitzar el procés?

El càlcul manual de les vendes diàries mitjanes requereix molt de temps. Penseu en automatitzar el procés amb el programari que registra cada venda i us proporciona un informe sobre les tendències de vendes. Al detall, automatitzar les xifres de vendes és una integració habitual que s’ofereix a través dels serveis de TPV i el programari de venda de comerç electrònic.

Les empreses basades en serveis amb terminis de lliurament més llargs són més complexes. Tanmateix, hi ha integracions per a aquests models de negoci en sistemes CRM, com ara Salesforce. A més de calcular la mitjana de vendes diàries, podeu determinar el valor mitjà de cada client potencial i el percentatge de conversió en relació amb els clients potencials. Adjuntar un valor de benefici específic a cada client potencial i comprendre les conversions fa que pugueu gastar una quantitat específica de publicitat en cada adquisició.

Les empreses que vulguin créixer poden gestionar el procés sabent el que costa cada client i l’import dels ingressos associats a cada individu.

Missatges recents