Per què realitzar una anàlisi DAFO?

DAFO fa referència a punts forts, punts febles, oportunitats i amenaces. L’anàlisi DAFO és un procés on l’equip directiu identifica els factors interns i externs que afectaran el rendiment futur de l’empresa. Els punts forts i els punts febles de l’empresa són els factors interns. Les oportunitats i les amenaces tracten factors externs a l’empresa: factors ambientals.

L’anàlisi DAFO es fa com a part del procés global de planificació corporativa en què es fixen objectius financers i operatius per al proper any i es creen estratègies per assolir aquests objectius.

Ús eficient dels recursos

Totes les empreses, fins i tot les més grans que dominen els seus mercats, tenen una oferta finita de mà d’obra, capacitat de producció i capital. Avaluar els punts forts de l’empresa l’ajuda a determinar la manera d’assignar aquests recursos d’una manera que doni com a resultat el màxim potencial de creixement d’ingressos i de rendibilitat.

L’equip directiu examina on l’empresa pot competir amb més eficàcia. La companyia sovint descobreix que té punts forts competitius que no s’han utilitzat del tot en el passat.

Millora de les operacions comercials

Quan l’equip directiu analitza els punts febles de l’empresa, no és responsabilitzar-se de les deficiències anteriors en el rendiment. Es tracta d’identificar les àrees més crítiques que cal millorar per tal que l’empresa pugui competir amb més eficàcia. Una avaluació realista de les debilitats també impedeix que es produeixin equivocacions estratègiques com entrar en un mercat amb productes clarament inferiors al que ofereixen competidors ben consolidats. La millora contínua en totes les àrees de les operacions d’una empresa és un aspecte important per mantenir-se per davant dels competidors. Les debilitats actuals es poden convertir i han de convertir-se en punts forts del futur.

Descobrir noves oportunitats

El creixement empresarial requereix buscar noves oportunitats, inclosos nous grups de clients potencials, distribució més àmplia de productes, desenvolupament de noves categories de productes i serveis i expansió geogràfica. En una anàlisi DAFO, l'equip directiu identifica les oportunitats emergents per aprofitar-les ara mateix i intenta predir oportunitats a llarg termini perquè es pugui fer una planificació prèvia per estar preparat per entrar al mercat quan sigui el moment oportú.

Tractament dels riscos

Una amenaça en l’anàlisi DAFO és un altre terme per al risc: un fet fora del control de l’empresa que podria tenir un impacte negatiu en el rendiment. Les empreses s’enfronten a moltes amenaces més enllà de les causades per competidors directes. Els canvis en l’entorn normatiu poden tenir un impacte negatiu en el rendiment. Els gustos dels consumidors poden canviar bruscament, com ara quan una recessió fa que els consumidors redueixin la compra de béns i serveis de luxe.

Els riscos són menys amenaçadors per a una organització quan es necessita temps per desenvolupar plans de contingència per implementar-los ràpidament si les amenaces es converteixin en realitat. L’anàlisi DAFO ajuda una empresa a estar millor preparada per a tot allò que es trobi a l’entorn extern.

Posicionament i Estratègia Competitius

Moltes empreses fan una forma d’anàlisi DAFO sobre els seus competidors clau. Combinat amb la informació de l’anàlisi DAFO de la mateixa empresa, l’equip directiu comença a fer-se una idea de com l’empresa s’ha de posicionar davant dels competidors. L’empresa vol atacar els punts febles dels competidors amb els seus propis punts forts. S’assembla molt a la planificació de jocs al futbol: intentar localitzar on l’equip contrari és vulnerable.

Per contra, no vol complir els punts forts d’un competidor si el competidor té un avantatge aclaparador. L’anàlisi DAFO mostra a una empresa que fins i tot els seus competidors més poderosos presenten punts febles que poden ser explotats.

Missatges recents

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found